top of page
Case Waternet
Voorbeeldcase Waternet
Het hogere doel als verbindend element tussen de eilandjes

Binnen Waternet was de ervaring dat er steeds meer eilandjes ontstonden, die niet of nauwelijks met elkaar communiceerden. Het gevoel overheerste dat er iets moest worden gedaan.

Gedeelde organisatieverhalen stimuleren onderlinge verbinding 

 

Met een afgevaardigde groep uit de organisatie gingen we op zoek naar wat medewerkers aan Waternet verbindt en naar de gemene deler onderling. Uit de verhalen kwam naast een bepaalde nuchterheid een enorme maatschappelijke betrokkenheid naar voren. Ook het bestaan van die verschillende identiteiten binnen de organisatie was iets waar men zich juist trots op voelde, Waternet als wereld op zich.

Interne communicatie kan veel meer benut worden

Die verschillende eilandjes moesten dus niet 'opgelost' worden, er moest iets anders naast komen te staan.

Dit werd door medewerkers gevonden in de maatschappelijke bevlogenheid en in het de-wereld-een-beetje-beter-willen-maken. Spontaan ontstonden er allerlei  ideeën om dit veel meer te benutten in  interne communicatie en op die manier  meer onderlinge verbinding te creëren. 

bottom of page