top of page

twee culturen die samenkomen?

Het is een menselijk gegeven dat we denken in wij- en zij-termen. De verschillen benadrukken we eerder dan de overeenkomsten, wanneer we mensen als lid van een andere groep beschouwen.

 

Wanneer bij een fusie of overname hiermee geen rekening wordt gehouden en men geen aandacht besteedt aan het vinden van de gemene deler tussen de twee culturen, groeit juist het gevoel van ingroup en outgroup (zie kader); de twee culturen komen verder van elkaar af te staan. 

 

Zeker in tijden van druk, angst en onzekerheid, bijna inherent aan fusies en overnames, is dit een zeer sterk psychologisch mechanisme. Dan wordt samenwerken en waardevermeerdering wel heel ingewikkeld. 

Pas op voor ingroup versus outgroup 
sanofi-wit.png

Henri Tajfel (1919-1982), de man achter de begrippen ingroup en outgroup, illustreerde met een experiment dat mensen de leden van hun groep bevoordelen. Ook wanneer de groepen volstrekt willekeurig zijn gevormd. Het geld dat ze kregen, verdeelden ze onder de leden van hun ingroup, niet onder die van de outgroup.

 

Tajfel merkte op dat de deelnemers aan het experiment de neiging hadden de verschillen tussen de twee groepen groter te willen maken. Zelfs wanneer dit ten koste ging van hun eigen groep; ze waren bereid om geld mis te lopen, als ze de outgroup daarmee schade konden toebrengen.  

henri_tajfel.jpg
bottom of page