top of page

Gaat je organisatie verhuizen?

cbre-wit.png
Winst van het werkstijlonderzoek

 

 

 

  • De nieuwe werkomgeving is niet alleen geënt op het dna van de organisatie, de fysieke omgeving stimuleert ook de potentiële groei.​

  • Omdat medewerkers worden meegenomen en zich gezien en gehoord voelen, ontstaat er minder snel weerstand. ​

  • Van tevoren is in kaart gebracht wat de nieuwe werkomgeving voor de organisatie moet gaan doen. Dat betekent dat er achteraf ook iets is om het aan te toetsen.

Een nieuwe omgeving doet altijd iets met het gedrag van mensen. Omdat er in aanloop naar een verhuizing veel beweging is in een organisatie, is het een prachtig moment om te onderzoeken waar de potentiële groei zit. Hoe wil de organisatie zich ontwikkelen? En hoe kan, zonder de oude bewezen waardes te verliezen, de organisatie zich vernieuwen?

Onder de Aandacht start met een werkstijlonderzoek. Een afgevaardigde groep van de organisatie doorloopt in een aantal stappen een proces waarin ze gezamenlijk het dna van de organisatie verkennen. Waar zijn medewerkers trots op? Waarom werken ze er? In een volgende stap onderzoeken we waar de potentie van de organisatie ligt. Hoe zou de toekomst eruit kunnen zien? Waar verlangen medewerkers naar? De uitkomsten van dit onderzoek leveren we in rapport- en/of presentatievorm aan, zodat de interieurarchitect/designer er een vertaalslag van kan maken naar een ruimtelijk ontwerp. Het feit dat mensen zelf input geven voor de nieuwe werkomgeving en ze worden betrokken in het proces vermindert meteen mogelijke weerstand. 

Na het werkstijlonderzoek

 

Parallel aan het proces van de interieurarchitect gaan wij met de medewerkers aan de slag. Waar kunnen zij zelf op gedragsniveau stappen zetten? Hoe kunnen zij zich ontwikkelen in lijn met de potentiële groei en de gewenste toekomst? In de nieuwe werkomgeving komen die twee parallelle processen samen. Medewerkers hebben zich ontwikkeld in de richting waar het pand letterlijk de ruimte aan biedt. Tegelijkertijd stimuleert en faciliteert het pand die ontwikkeling nog verder. 

bottom of page