top of page
Case Gemeente Haarlemmermeer
Voorbeeldcase Gemeente Haarlemmermeer
Medewerkers geactiveerd door waarderende insteek

 

Vraag vanuit de gemeente Haarlemmermeer (afdeling: Communicatie en externe betrekkingen) was om sessies te ontwerpen en te begeleiden waarbij de teamleden, vanuit een positieve energie en waardering voor het werk, gezamenlijk naar de toekomst zouden kijken. Tijdens de sessies werd een start gemaakt met het formuleren van de ambities voor het komende jaar. Vervolgens werkten ze binnen één week toe naar een concreet plan.

 

Als onderliggende theorie maakten we gebruik van de methodiek waarderend onderzoeken, waardoor we werkten met het aanwezige potentieel. Medewerkers kwamen vanuit hun intrinsieke motivatie in een doe-stand. Onze opdrachtgever was enthousiast over de opbrengst, met name omdat na de sessies spontaan initiatieven ontstonden om zaken anders in te richten. 

bottom of page