top of page
Werkstijlonderzoek
De opbouw van 
het werkstijlonderzoek

Een werkstijlonderzoek zoomt in op de huidige en toekomstige waardes van de organisatie. Wat willen mensen niet kwijt? En waar ligt de potentiële groei? Hoe wil de organisatie zich ontwikkelen? 

 

Onder een werkstijlonderzoek ligt de methodiek van het waarderend onderzoeken (appreciate inquiry). De waarderende insteek zorgt ervoor dat mensen (weer) ervaren wat ze in het werk leuk vinden en wat hen als collega's onderling verbindt.  

Elk traject kent de volgende stappen

 
Verkennen

We verkennen wat er is. Wat is de strategie van het bedrijf, de missie, de omschreven waarden, de klanten, etc. Hoe typeren medewerkers de organisatie?

Vertellen

Bij vertellen staat centraal wat er gewaardeerd wordt aan de huidige werkstijl. We maken gebruik van verhalen uit de dagelijkse praktijk, verhalen waar een gevoel van trots bij zit. Hiermee brengen we het fundament van de organisatie in kaart en leggen we bloot wat de organisatie sterk maakt.

 

Verbeelden

Wat zou er nog meer kunnen zijn, wanneer we durven te dromen? Waar verlangen we naar? In deze stap verbeelden we de toekomst en zoeken nadrukkelijk naar de potentiële groeimogelijkheden.

 

Vernieuwen 

In deze stap zoomen we in op wat in de weg staat. Waarom doen we niet wat we eigenlijk zouden willen? Welk patroon bestaat er? En hoe kan elk individu daar zelf iets aan doen? 

Verwezenlijken

Wat is de rode lijn in de opbrengst van het werkstijlonderzoek, wat is de input voor de interieurarchitect en wat gaat iedereen zelf concreet doen? In deze laatste stap verbinden we het nieuwe gedrag aan de nieuwe werkomgeving. Hoe gaat de nieuwe omgeving helpen bij het nieuwe gedrag?

bottom of page